30.000+ khách

hàng tin tưởng

Quản trị thương hiệu - Brand Management .

Quản trị Thương hiệu là quá trình phân tích chiến lược, xác lập kế hoạch và kiểm soát mọi vấn đề liên quan đến cách thương hiệu được doanh nghiệp đưa ra thị trường và được khai thác, quản lý trong hoạt động kinh doanh. 

Chiến lược thương hiệu

Xác định chiến lược thương hiệu

 • Bản đồ định vị 
 • Phân tích cạnh tranh 
 • Lựa chọn điểm khác biệt (POD)
 • Lựa chọn giá trị (bản sắc) cốt lõi 
 • Lựa chọn kiến trúc thương hiệu

Hoạt động Marketing triển khai Chiến lược thương hiệu

 • Xác lập & thiết kế các yếu tố TH 
 • Tích hợp các hoạt động marketing 
 • Khai thác cá liên kết bên ngoài 

Đo lường kết quả và theo dõi, quản lý thương hiệu

 • Chuỗi giá trị thương hiệu 
 • Theo dõi, đánh giá sức mạnh TH 
 • Đo lường giá trị tài sản thương hiệu 

Duy trì và tăng trưởng giá trị tài sản thương hiệu

 • Danh mục thực hiện
 • Bảo vệ, củng cố sức mạnh thương hiệu 
 • Khai thác, suy trì thương hiệu 
 • Chiến lược Mở rộng thương hiệu 

Quy trình tư vấn chiến lược Marketing thương hiệu

BƯỚC
1

TIẾP NHẬN & KÝ KẾT

Cara tiếp nhận thông tin, yêu cầu từ khách hàng

BƯỚC
2

NGHIÊN CỨU

Xử lý thông tin và xây dựng bản Proposal 

BƯỚC
3

TƯ VẤN & ĐỀ XUẤT 

Nghiên cứu chuyên sâu. Đưa ra những đề xuất phù hợp 

BƯỚC
4

LẬP BÀN CHIẾN LƯỢC

Tổ chức nghiên cứu chuyên sâu

BƯỚC
5

PHẢN HỒI & HIỆU CHỈNH

Đề xuất chiến lược Marketing thương hiệu doanh nghiệp 

Khách hàng nói về
CARA

Dự án của CARA

Kết nối ngay với Cara

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

Logo Cara  Cẩm nang thương hiệu

  Contact Me on Zalo