logo-cara

Các dự án dẫn đầu và truyền cảm hứng
cho ngành của họ

ROOT COFFE

BRAND IDENTITY, PACKAGING

NATHSTORE.VN

BRAND IDENTITY

HOMEN

FASHION

INVEST TV

Bao-bi - In-an - Khac - Nhan-dien - San-pham-so - Website

BIQ ADS

Bao-bi - In-an - Khac - Nhan-dien - San-pham-so - Website

Kết nối ngay với Sao Kim

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.