VỰA KHÔ BẢY THUỶ

CARA Branding

Vựa khô Bảy Thuỷ là một thương hiệu lĩnh vực thực phẩm là Thuỷ sản khô – đặc sản miền Tây sông nước. Từ ý tưởng ban đầu, khách hàng muốn nổi bật sản phẩm chủ đạo của thương hiệu là thuỷ sản khô, thể hiện sự uy tín chất lượng của thương hiệu Vựa Khô Bảy Thuỷ. 

Tham khảo các dự án từ +100 lĩnh vực khác

Share:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Bài viết liên quan

Contact Me on Zalo