30.000+ khách

hàng tin tưởng

Về thủ tục gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Hiệu lực của văn bằng bảo hộ của nhãn hiệu

Căn cứ Điều 93 Luật Sở hữu trí tuệ 2019 và Điều 20.464 Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH.

  • Văn bằng bảo hộ có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam
  • Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 10 năm đối với toàn bộ hoặc một phần danh mục hàng hóa, dịch vụ.

Thời hạn gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Căn cứ 20.464.b Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH

Trong vòng 06 tháng trước ngày văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hết hiệu lực, chủ văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hết hiệu lực, chủ văn bằng bảo hộ phải nộp đơn yêu cầu gia hạn cho Cục Sở hữu trí tuệ và phí thẩm định yêu cầu gia hạn, lệ phí gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ, phí sử dụng văn bằng bảo hộ, phí đăng bạ và phí công bố quyết định gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ.

Đơn yêu cầu gia hạn có thể nộp muộn hơn thời hạn quy định nêu trên nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hết hiệu lực và chủ văn bằng bảo hộ nhãn hiệu phải nộp lệ phí gia hạn cộng với 10% lệ phí gia hạn cho mỗi tháng nộp muộn.

Lưu ý dành cho chủ văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

  • Sau khi nhãn hiệu đã được cấp văn bằng bảo hộ mà chủ sở hữu nhãn hiệu không sử dụng nhãn hiệu liên tục trong thời gian 05 năm kể từ ngày nộp đơn, văn bằng bảo hộ nhãn hiệu có thể bị hủy bởi một người khác.
  • Sau 05 năm kể từ ngày hết hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu mà chủ văn bằng không gia hạn thì chủ thể khác mới có quyền được đăng ký nhãn hiệu đó,

Khách hàng nói về
Cara

Dự án tiêu biểu tại Cara Design

Kết nối ngay với Cara

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.    Cẩm nang thương hiệu

    Contact Me on Zalo